Repertoár

Program folklórnej skupiny Kriváň sa delí na dva súvislé bloky:

z Východnej…

Je to blok, v ktorom prevládajú najmä tance z Východnej tvoriace jedno pásmo zobrazujúce niekdajší celoročný život v obci. Tance sú obohatené spevmi a hudbou. V niektorých častiach sú dokonca samostatné hudobné alebo spevácke bloky.
Odzemok – pásmo zo života valachov

choreografia: Jozef Piovarči
Odzemok Odzemok
Jánska zábava Jánska zábava
Jánska zábava – tanec zo zábavy na Jána

choreografia: Mária Kamenická
Svadobná zábava – tanec a zábava zo svadby vo Východnej

choreografia: Mária Kamenická
Svadobná zábava Svadobná zábava
Pod poscelof Pod poscelof
Pod poscelof – tanec z obce Východná

choreografia: Mária Kamenická
Metlový – žartovný dievčenský tanec

choreografia: Mária Kamenická
Metlový Metlový
Trnky Trnky
Trnky – hravý tanec dievčat, ktoré idú s obedom na lúky

choreografia: Viera Tekelová
Okrem týchto tancov sa v repertoári skupiny nájdu aj tance viažuce sa na konkrétne príležitosti v roku.
Ondrejské zvyky
Jánske spevy
Vianočné koledy

choreografia: Mária Kamenická
Jánske spevy

 

ako nás nepoznáte…

Do tejto časti repertoáru skupiny patria tance, spevy a hudobné bloky, ktoré pochádzajú z iných regiónov ako z Liptova:
Južné vetry – dievčenský rumunský tanec

choreografia: Mária Kamenická
Južné vetry Južné vetry
Hronci Hronci
Hronci – horehronský dupák

choreografia: Jozef Piovarči
Návšteva na Zemplíne – blok obsahujúci zemplínsky čardáš, melódie zo Zemplína v podaní ľudovej hudby a dievčenskú Karičku

choreografia: Mária Kamenická
Návšteva na Zemplíne Návšteva na Zemplíne
Pozdrav spod Kráľovej Hole Pozdrav spod Kráľovej Hole
Pozdrav spod Kráľovej Hole – menší blok, ktorý obsahuje spevy a dievčenský a párový tanec z Liptovskej Tepličky

choreografia: Mária Kamenická