Úvod

Sme tu pre vás všetkých už vyše 100 rokov a naše srdcia sú otvorené rozdávať radosť a lásku vždy, všade a pre každého. To, čo robíme, je z čistej lásky k folklóru a divákovi.

V roku 1911 prichádza do obce učiteľ Martin Ježo. Je to učiteľ, ktorý si všíma na živote obce vari všetko. Zbiera piesne, zapisuje si zvyky a zaujíma sa tiež o každodenný život. Už v roku 1913 vytvára “krojovanú družinu” so 48 členmi, ktorá sa po prvý krát predstavila 24. júna 1913 na vystúpení vo Svaríne.

V súčasnosti má folklórna skupina Kriváň okolo 40 členov v speváckej a tanečnej zložke, ako aj vlastnú ľudovú hudbu. Repertoár folklórnej skupiny čerpá z histórie obce Východná, z predchádzajúcej vlastnej bohatej histórie a z miestnych zvykov a tradícií.